26.10.2011
e-book 2011: Entire vs. Piece
New philosophies and new sectors.
Marmara University

PROGRAM
Hiperkitap presented by Serdar Katipoglu (Hiperlink)
19.09.2011
    

Hiperkitap was presented at ICOLC Europe 13th Meeting.
Monday 19 September 2011

8:30 Departure from the hotels at Taksim to Santral Campus by shuttles

09:00 – 09:30 Registration

09:30 – 09:45 Opening

Welcome by Gultekin Gurdal, Chair ANKOS, Izmir Institute of Technology Library Director Welcome by Sami Cukadar, Director, Istanbul Bilgi University Library and e-Resources

09:45 – 10:30 First Session / Tom Sanville News from the Battlefield I Survey results, consortia licensing, UK report on Elsevier

10:30 – 11:00 Coffee/Tea break

11:00 – 12:30 Second Session / Hildegard Schaffler - Tom Sanville News from the Battlefield II & Business Models Continued general discussion Exiting Big Deals? Preview Tiered Pricing Elsevier E-Books and consortia: Opportunity or contradiction? Hazel Woodward: E-Books: why so difficult for consortia?

Yvonne Halland : Cherry-Picking" eBook Deal in the Consortium Environment? SANLiC’s eBook deal with Cambridge University Press Tina Planck: Dealing with E-Books in the Max Planck Society Lluís Anglada: Experiences and failures of CBUC with buying ebooks 12:30 – 13:30 Lunch

13:30 – 14:45 Third Session / Selma Aslan What is new in Turkey? Burcu Keten: ANKOS Publisher Application System, Sami Cukadar: ANKOS ERM System, The experiences of local initiatives on e-journals, Pecya by Semih Bakar & e-books, HiperKitap by Serdar Katipoglu

14:45 – 15:00 Coffee/Tea break (transition break)

15:00 – 16:00 Fourth Session / Lluis Anglada ACS Grille: Susan M. Pastore ( Director of International Sales & Market Development, American Chemical Society Publications Division): The ACS Global Pricing Strategy and Scholarly Publishing Outlook

16:00 – 16:30 Coffee/Tea break (full break)

16:30 - 18:00 Fifth Session / Wilma Mossink SPARC, COAR & OA Issues (More Info) Opting into Open Access: Challenges and Opportunities for Consortia Lars Björnshauge, Norbert Lossau, Birgit Schmidt, Kathleen Shearer

18:00 - 18:30 Return to the Hotels at Taksim by shuttles

19:15 Group Dinner on voluntary basis (The restaurants’ information will be available soon)
12.12.2009
    

XIV. Internet Conference (inet-tr’09) in Turkey
This paper was presented by Serdar Katipoğlu at XIV. Internet Conference (inet-tr’09) in Turkey

Seksenli yılların ortalarında CD-ROM’lar üretilmeye başlandı. CD-ROM’lar genelde akademik yayınların künye
bilgilerini içeren indekslerdi veya birer paragraftan oluşan özetçeleri içeren e-kaynaklardı.
Takip eden yıllarda da internet hayatımıza girdi. 1993 yılında ODTÜ’de akademik amaçlı ve kütüphane
ağırlıklı kullanılmaya başlandı. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bilgisayar 1960 yılında ilk olarak
Karayolları Genel Müdürlüğünde1 kullanılmaya başlanmıştı. Hacettepe, ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitelerinde
bu yıllarda büyük bilgisayarlar vardı ve akademik olarakta programcılık bölümleri açılmıştı.
70’li yıllarda “Elektronik beynimiz”, “Komputerimiz” var diye banka reklam yapıyordu. Bilgisayar sosyal hayata
da bir tanım olarak girmeye başlamıştı.
90’lı yılların ortalarında yayınlar tam metin olarak CD-ROM’larda belirmeye başladı. Ansiklopediler, sözlükler
CD-ROM üzerinde yayımlanmaya başladı. Artık bir dergi makalesini ASCII formatında yani harf ve rakam
olarak okuyabiliyordu. Fakat bir matematik formülü olduğu gibi görünemiyordu. Biz, bilgi belge yöneticileri
mutluyduk ama potansiyel kullanıcılar hala eleştiriyor ve direniyorlardı.

http://www.hiperlink.com.tr/images/duyurular/Inet%20Tr%2009%20Makale.pdf
June 25, 2011
    

ELBUP Digital Publishing and Mobile Technologies
15th International Conference on Electronic Publishing (ELPUB2011) was held from June 22-24, 2011, in Kadir Has University.
May 3, 2011
    

ANKOS 2011 Meeting
11th Annual ANKOS (Anatolian University Libraries Consortium) Meeting was held in Mugla University in April 28 - May 1, 2011.