• 17. Yüzyıl Hollanda Resminde Portre
  Ümran Özbalcı Aria
  225 TL
 • 1916 Yılı Osmanlı Nüfus İstatistik Cetveli “1332 Senesi İstatistik Cetveli”
  Dr. Yavuz Haykır, Yavuz Selim Çeloğlu
  27,50 TL
 • 1983-93 Yılları Arasında Türk Siyasal Hayatında Anavatan Partisi ve Turgut Özal’ın Partideki Rolü
  Sami Zariç
  16 TL
 • 1990’dan Günümüze Türkiye ve Azerbaycan Edebiyatlarının Karşılıklı Etkileşimi
  Dr. Nigâr Nagıyeva
  30 TL
 • 2008 Finansal Krizi ve Bu Dönemde Bankacılık Sektörünün Kar Etme Nedenleri
  Dr. Süreyya Bakkal / Murat Alkan
  16,20 TL
 • 2008 Global Ekonomik Kriz Öncesi ve Sonrası Türk Bankacılık Sisteminde Fon Yönetimi
  Yrd. Doç. Dr. Muharrem Bakkal / Feridun Tombuloğlu
  12 TL
 • Anahtar – II : Kütüphanecilik, Arşivcilik ve Dokümantasyon-Enformasyon Alanlarında Yayınlanan Toplantı, Anı, Armağan ve Derleme Kitaplar Dizini
  Hüseyin Odabaş, Coşkun Polat
  60 TL
 • Araştırma Yöntem ve Stratejileri
  Beyhan Karpuz
  18 TL
 • Araştırmanın Yazılması ve Sunumu
  Prof. Dr. Aysel Aziz
  18 TL