• Yaratıcı Yıkım Kriz ve Avrupa Birliği Schumpeteryan Yaklaşım Çerçevesinde 2008 Krizi Avrupa Birliği ve Küreselleşme
  Dr. Altuğ Günar
  60 TL
 • Stratejik Savunma Yönetimi Temel Kavramları ve Esasları
  Haluk Korkmazyürek
  24 TL
 • Knowledge Based Economy and Intellectual Capital “The Impact of National Intellectual Capital on Economic Growth in North Cyprus
  Prof. Dr. Behiye Çavuşoğlu
  18 TL
 • Hadis Kaynaklarında Yönetim ve Yönetici Teması
  Dr. Oğuzhan Aytar
  40 TL
 • Bir Ultramaratoncudan…
  Haluk Korkmazyürek
  20 TL
 • Yol(a)çık 21’in Sırrı
  Ayşe Evren Mutlu
  25 TL
 • Arapçayı Kolaylaştıran Kalıplar Phrases To Make Arabic Easy
  Bekri Essemman
  40 TL
 • Küresel Ağlar Odağında Kültür, Kimlik ve Mekan Tartışmaları
  Selma Koç Akgül, Betül Pazarbaşı
  45 TL
 • İslam Hukukunda Mülkiyet Teori ve İktisab
  Recep Özdemir
  45 TL