• Aşk Ayetleri
  Cem Turhan
  18 TL
 • Araştırmanın Yazılması ve Sunumu
  Prof. Dr. Aysel Aziz
  18 TL
 • Sağlıkta İlaç Pazarlaması Araştırma, İnceleme, Mülakat, Yorum, Sonuç ve Değerlendirmeler
  Yard. Doç. Dr. Sefer Gümüş
  140 TL
 • Sağlık İşletmelerindeki Çatışmaların Hizmetlerin Pazarlanmasına Etkileri
  Yard. Doç. Dr. Sefer Gümüş
  24 TL
 • Sağlık Hizmetlerinin Pazarlaması ve Reklamın Etkileri
  Yard. Doç. Dr. Sefer Gümüş
  21 TL
 • Pazarlamada Markalaşma Stratejileri
  Yard. Doç. Dr. Sefer Gümüş
  18 TL
 • İşletmelerde Yatırım Kararları ve Hedef Pazar Stratejileri
  Yard. Doç. Dr. Sefer Gümüş
  24 TL
 • İnternet Reklamlarının Tüketicinin Satın Alma Davranışlarına Etkileri
  Yard. Doç. Dr. Sefer Gümüş
  24 TL
 • İnavasyonu Oluşturan İşletmelerin Yaşam Döngüleri
  Yard. Doç. Dr. Sefer Gümüş
  24 TL