• Eğitim Hizmetlerinin Pazarlanmasında Eğitimcilerin Toplam Kalite Yönetimine Etkisi
  Yard. Doç. Dr. Sefer Gümüş
  24 TL
 • Bankacılıkta Pazarlama Araştırma-İnceleme-Mülakat-Yorum-Sonuç ve Değerlendirmeler
  Yard. Doç. Dr. Sefer Gümüş
  90 TL
 • Bankacılık Hizmetlerinin Pazarlanması ve Satış Gücü
  Yard. Doç. Dr. Sefer Gümüş
  18 TL
 • Kriz Dönemlerinde Finansal Risk Yönetimi
  Dr. Mustafa Yıldıran
  16,20 TL
 • Siyasetten Edebiyata Türk Basınında Dergiler (1883-1957)
  Nuran Özlük
  24 TL
 • Siyasette Etkili İletişim Teknikleri
  Prof. Dr. Aysel Aziz
  6 TL
 • Siyasal İktidar-TRT İlişkisinin Dünü
  Doç. Dr. Yusuf Devran
  19,50 TL
 • Seçim Kampanyalarında Geleneksel Medya, İnternet ve Sosyal Medyanın Kullanımı
  Yard. Doç. Dr. Yusuf Devran
  19,50 TL
 • Ruhumdaki Uğurum
  Fatoş Şerifoğlu
  13 TL