• Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinde Stratejik İletişim Yönetimi
  Yard. Doç. Dr. Esmeray Karataş Ateş
  30 TL
 • KKTC’de Siyasi Parti Liderlerinin Beden Dili Kullanımı: 2013 Erken Genel Seçimleri
  Gülay Asit
  25 TL
 • Kıbrıs’ta Nacak-Cumhuriyet Çatışması (1960-1962)
  Dr. Münevver Kata
  50 TL
 • İnsan İnsan İçinde Ana Akım ve Eleştirel Sosyal Psikoloji
  Sibel Ayşen Arkonaç
  42 TL
 • Guguş
  Mehmet Çelebi
  16,50 TL
 • Edebiyat ve Film Edebiyat Bilimi Yaklaşımıyla Film Çözümlemesine Giriş
  Ersel Kayaoğlu
  30 TL
 • Dil ve Folklor Malzemesi Olarak Şer’iye Sicilleri
  Zeki Akçam
  60 TL
 • Çeviribilimin Paradigmaları II - Çeviri Seçkisi
  Kollektif
  30 TL
 • Bilim ve Edebiyatta Yenileşme (Teceddüd-i İlmi ve Edebi)
  Baha Tevfik
  45 TL