• Doğunun ve Batının Yerelliği Bireylik Bilgisine Dair
  Sibel Ayşen Arkonaç
  27 TL
 • Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri Dünyada ve Türkiye’de Durum
  Güler Demir
  77 TL
 • Binbir Gece Masallarında Kitap ve Kütüphane Motifi
  Mehmet Ali Akkaya
  20
 • Bilişim ve...
  Kollektif
  30 TL
 • Bankacılıkta Müşteri İlişkileri Yönetimi
  Yard. Doç. Dr. Sefer Gümüş
  130 TL
 • Aşk Ayetleri
  Cem Turhan
  18 TL
 • Araştırmanın Yazılması ve Sunumu
  Prof. Dr. Aysel Aziz
  18 TL
 • Sağlıkta İlaç Pazarlaması Araştırma, İnceleme, Mülakat, Yorum, Sonuç ve Değerlendirmeler
  Yard. Doç. Dr. Sefer Gümüş
  140 TL
 • Sağlık İşletmelerindeki Çatışmaların Hizmetlerin Pazarlanmasına Etkileri
  Yard. Doç. Dr. Sefer Gümüş
  24 TL