• Sağlık Hizmetlerinin Pazarlaması ve Reklamın Etkileri
  Yard. Doç. Dr. Sefer Gümüş
  21 TL
 • Pazarlamada Markalaşma Stratejileri
  Yard. Doç. Dr. Sefer Gümüş
  18 TL
 • İşletmelerde Yatırım Kararları ve Hedef Pazar Stratejileri
  Yard. Doç. Dr. Sefer Gümüş
  24 TL
 • İnternet Reklamlarının Tüketicinin Satın Alma Davranışlarına Etkileri
  Yard. Doç. Dr. Sefer Gümüş
  24 TL
 • İnavasyonu Oluşturan İşletmelerin Yaşam Döngüleri
  Yard. Doç. Dr. Sefer Gümüş
  24 TL
 • Eğitim Hizmetlerinin Pazarlanmasında Eğitimcilerin Toplam Kalite Yönetimine Etkisi
  Yard. Doç. Dr. Sefer Gümüş
  24 TL
 • Bankacılıkta Pazarlama Araştırma-İnceleme-Mülakat-Yorum-Sonuç ve Değerlendirmeler
  Yard. Doç. Dr. Sefer Gümüş
  90 TL
 • Bankacılık Hizmetlerinin Pazarlanması ve Satış Gücü
  Yard. Doç. Dr. Sefer Gümüş
  18 TL
 • Kriz Dönemlerinde Finansal Risk Yönetimi
  Dr. Mustafa Yıldıran
  16,20 TL