• Yeni Teknolojiler Işığında Bilgi ve Belge Yönetimi
  Dr. Işıl İlknur Sert / Dr. Huriye Çolaklar
  30 TL
 • Müşteri Deneyimi Tasarımı ve Yönetimi
  Taşkın Dirsehan
  12 TL
 • Finansal Okuryazarlık
  Habil Gökmen
  26 TL
 • Hizmet Kalitesinin Hizmet Performansına Etkisi: Bir Hastanede Uygulama
  Yrd. Doç. Dr. Sefer Gümüş / Emine Ünal Göker
  14,50 TL
 • Hizmet, Hizmet Pazarlaması, Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Pazarlama Stratejileri
  Yrd. Doç. Dr. Sefer Gümüş / Mert Tütüncü
  16,20 TL
 • İletişim ve Etik
  Yrd. Doç. Dr. Gülbuğ Erol
  42 TL
 • Motivasyonun Örgütsel Bağlılığa ve Performansa Etkisi
  Yrd. Doç. Dr. Sefer Gümüş / Beşir Sezgin
  18 TL
 • Sağlık Turizminde Pazarlama Değişkenlerine Bir Bakış ve İstanbul Örneği
  Yrd. Doç. Dr. Sefer Gümüş / Nebahat Polat
  18 TL
 • Türk Sigorta Sektörünün Analizi ve Banka Kaynaklı Sigorta Pazarlaması
  Yrd. Doç. Dr. Sefer Gümüş / Muhammet Suat Uzun
  15,50 TL