• Göçebelerin Kente Tutunma Biçimleri “Siirt Conkbayır Mahallesi Örneği”
  Mehmet Tayanç
  25 TL
 • Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgiye Erişim/Kataloglama Sorunları Sempozyumu Bildiriler Kitabı
  Elsa Bitri, Hasan Sacit Keseroğlu
  50 TL
 • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Kamu Yönetiminde Değişim
  Prof. Dr. Yüksel Demirkaya
  45 TL
 • Osmanlı’da Kitap Kültürü ve Batı Dünyası
  Dr. Engin Cihad Tekin
  35 TL
 • Felsefi Düşüncenin İslâm Dünyasındaki Yansımaları
  Nurhayat Çalışkan Akçetin
  25 TL
 • Bilgi Kuramı ve Bilgi Yönetimi
  Prof. Dr. Özgür Külcü
  30 TL
 • Beklenmeyen Hal Nazeriyesi ve Mücbir Sebep Açısından İslâm Borçlar Hukukunda Doğal Âfetlerin Akitlere Etkisi
  Mustafa Harun Kıylık
  35 TL
 • Kıbrıs - Afrin Hattı 1192-2018
  Levent Ağaoğlu
  95 TL
 • Türkistan Milli Mücadelesi Yaş Türkistan Dergisine Göre
  Ercan Çelebi
  32 TL