• Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları
  Dr. Serdal Işıktaş
  32,50 TL
 • Bilgi ve Belge Merkezleri Çalışanlarının İş Ortamından Kaynaklanan Sağlık Şikayetleri ve Risk Faktörleri
  Güssün Güneş
  39,50 TL
 • Bilgi ve Belge Yönetimi Kuramsal Yaklaşımlar
  Bülent Yılmaz, Turgay Baş, Semanur Öztemiz, Meltem Dişli
  40 TL
 • Yeni Belgeler Işığında Vazgeçilmeyen Topraklar Mîsâk-ı Millî II
  Enes Demir
  45 TL
 • Bilişim Teknolojilerinin Bilgi Merkezlerine ve Hizmetlerine Etkileri
  Hüseyin Odabaş, Mehmet Ali Akkaya
  28,50 TL
 • Panik Bozukluk: Panik Bozukluk Tedavisi, Tedavide Psikoterapinin Önemi, Ortak Yaşam Olayları ve Hipertansiyon İlişkisi
  Ali Turan Barniç
  20 TL
 • Halk Kütüphanelerinde Yenilikçi Hizmet Bartın Ulus Kültür ve Sanatevi Halk Kütüphanesi Örneği
  Erdinç Alaca
  30 TL
 • Geçmişten Günümüze Kürt Siyasi Hareketi
  Murat Köylü
  32 TL
 • Mardin Ortaçağ Anıtları ve Yapım Teknikleri
  Murat Çağlayan
  40 TL