• Hizmet, Hizmet Pazarlaması, Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Pazarlama Stratejileri
  Yrd. Doç. Dr. Sefer Gümüş / Mert Tütüncü
  16,20 TL
 • İletişim ve Etik
  Yrd. Doç. Dr. Gülbuğ Erol
  42 TL
 • Motivasyonun Örgütsel Bağlılığa ve Performansa Etkisi
  Yrd. Doç. Dr. Sefer Gümüş / Beşir Sezgin
  18 TL
 • Sağlık Turizminde Pazarlama Değişkenlerine Bir Bakış ve İstanbul Örneği
  Yrd. Doç. Dr. Sefer Gümüş / Nebahat Polat
  18 TL
 • Türk Sigorta Sektörünün Analizi ve Banka Kaynaklı Sigorta Pazarlaması
  Yrd. Doç. Dr. Sefer Gümüş / Muhammet Suat Uzun
  15,50 TL
 • Yeni Ürün Fikirlerinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler
  Yrd. Doç. Dr. Sefer Gümüş / Arif Biçer
  15 TL
 • Çin Halk Cumhuriyeti'nin 2009 Mali Krizden Büyüyerek Çıkma Nedenleri
  Dr. Süreyya Bakkal / Yrd. Doç. Dr. Muharrem Bakkal / Fehameddin Ozan Ulusoy
  16 TL
 • İç Borçlanmanın Bankacılık Sektörü Açısından Etkilerinin Analizi
  Dr. Süreyya Bakkal / Yrd. Doç. Dr. Muharrem Bakkal / Hilal Sevencan Karasu
  16,20 TL
 • Oküloplastik Cerrahi Renkli Atlas
  David T. Tse
  400 TL