• e-Devlet Sürecinde Elektronik Belge Yönetimi
    Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Odabaş
    42 TL
  • Türkiye’de Siyasetin Bilgi ve Belge Yönetimi Alanına Etkileri
    Kemal Sevgisunar
    40 TL