• 1916 Yılı Osmanlı Nüfus İstatistik Cetveli “1332 Senesi İstatistik Cetveli”
  Dr. Yavuz Haykır, Yavuz Selim Çeloğlu
  27,50 TL
 • Türkiye’de Kütüphanecilik Alanında Faaliyet Gösteren Derneklerde Yönetim, Katılım ve Seçim Süreci: Karşılaştırmalı Bir Perspektif İle Uluslararası Huk
  Abdullah Turan
  13,50 TL
 • 1983-93 Yılları Arasında Türk Siyasal Hayatında Anavatan Partisi ve Turgut Özal’ın Partideki Rolü
  Sami Zariç
  16 TL
 • Bilgi ve Belge Çalışmaları Özel Arşivlerde Teori ve Uygulama
  Tûba Karatepe, Elif Yılmaz Şentürk, Varol Saydam
  30 TL
 • Toplumbilimin ABC’si
  Yaşar Aktaş
  45 TL
 • Arayış Teodise
  Murat Kavak
  24 TL
 • Kültürel Bellek Kurumlarında Dijitalleştirme ve Dijital Koruma Politikaları
  Dr. Tolga Çakmak
  18 TL
 • Türkiye’de Kültür Politikaları ve Kütüphaneler 1923-1980
  Esin Sultan Oğuz
  35 TL
 • Resmed Resimlerle Edebiyat
  Arzu Ece
  38 TL