• Kültürel Etkileşim Bağlamında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
  Yrd. Doç. Dr. Murat Yiğit
  20 TL
 • Akıcı Arapça Konuşman İçin 30 Adım
  Yrd. Doç. Dr. Bekri Essemman
  22 TL
 • AB Tarım Politikaları Açısından Türk Tarımında Katılımcı Bir Model Önerisi: Tigem Örneği
  Haydar Albayrak
  40 TL
 • Türkiye’de Göç ve İllerin Demografik Ekonomik ve Fiziksel Dönüşümü
  T. Kerem Koramaz, Vedia Dökmeci, Zeynep Özdemir
  28 TL
 • Ağrı Dağı Sahasının Kaynakçası
  Nursel Manav, Özkan Aydar, Türkan G. Arık
  20 TL
 • KKTC Üniversiteleri Tez Bibliyografyası (GAÜ, DAÜ, LAÜ, YDÜ) Tezsiz Yüksek Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Tezleri
  Serda Gül Aslaner
  100 TL
 • John Dewey’de Deneyim ve Sanat
  Ayşe Eroğlu
  120 TL
 • Kamusal Alan Olarak Bilgi Merkezleri ve Yenilikçi Yaklaşımlar
  Prof. Dr. Özgür Külcü, Dr. Tolga Çakmak, Dr. Şahika Eroğlu
  27 TL
 • Türkiye’nin Gençlik Politikaları
  Mustafa Alpay
  24 TL