• Defne Yapraklar Dil, Kültür ve Edebiyat Yazıları
  Prof. Dr. Mustafa Nejat Sefercioğlu
  25 TL
 • Türkçe Çeviriler Bibliyografyası Dünya Edebiyatından Çeviriler
  Mehmet Tahir Öncü
  100 TL
 • 1990’dan Günümüze Türkiye ve Azerbaycan Edebiyatlarının Karşılıklı Etkileşimi
  Dr. Nigâr Nagıyeva
  30 TL
 • Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları
  Dr. Serdal Işıktaş
  32,50 TL
 • Bilgi ve Belge Merkezleri Çalışanlarının İş Ortamından Kaynaklanan Sağlık Şikayetleri ve Risk Faktörleri
  Güssün Güneş
  39,50 TL
 • Bilgi ve Belge Yönetimi Kuramsal Yaklaşımlar
  Bülent Yılmaz, Turgay Baş, Semanur Öztemiz, Meltem Dişli
  40 TL
 • Yeni Belgeler Işığında Vazgeçilmeyen Topraklar Mîsâk-ı Millî II
  Enes Demir
  45 TL
 • Bilişim Teknolojilerinin Bilgi Merkezlerine ve Hizmetlerine Etkileri
  Hüseyin Odabaş, Mehmet Ali Akkaya
  28,50 TL
 • Panik Bozukluk: Panik Bozukluk Tedavisi, Tedavide Psikoterapinin Önemi, Ortak Yaşam Olayları ve Hipertansiyon İlişkisi
  Ali Turan Barniç
  20 TL