• Okul Öncesi Eğitiminde Yöneticilerin Etkili Zaman Yönetimi
  Necla Göktan
  24 TL
 • Örgütsel İletişim
  Prof. Dr. Aysel Aziz, Prof. Dr. Ülkü Dicle
  26 TL
 • Dijital Kültür Ortamında Bilgi Hizmetleri ve Kütüphaneciler
  Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek
  28 TL
 • Yerel Yönetimler ve Kütüphane Hizmetleri: İstanbul’da Belediye Kütüphaneleri
  Ümit Konya
  15 TL
 • 17. Yüzyıl Hollanda Resminde Portre
  Ümran Özbalcı Aria
  225 TL
 • XVII. Yüzyıl İstanbul’unda Mutasavvıf Mûsikîşinaslar
  Yrd. Doç. Dr. Yavuz Demirtaş
  15 TL
 • Lojistik Bir Sanattır
  Halit Kaya
  15 TL
 • Türkiye’deki Suriyeliler İç İçe Geçişler ve Karşılaşmalar
  Mahmut Kaya
  15 TL
 • Bireysel Kalite
  Ömer Akpınar
  25 TL