• Türkiye’de Laiklik ve AK Parti’nin Laiklik Anlayışı
  Sami Zariç
  20 TL
 • Serdarlı (Çatoz) Köyü Monografisi ve Ağzı
  Zeki Akçam
  32 TL
 • Defne Yapraklar Dil, Kültür ve Edebiyat Yazıları
  Prof. Dr. Mustafa Nejat Sefercioğlu
  25 TL
 • Türkçe Çeviriler Bibliyografyası Dünya Edebiyatından Çeviriler
  Mehmet Tahir Öncü
  100 TL
 • 1990’dan Günümüze Türkiye ve Azerbaycan Edebiyatlarının Karşılıklı Etkileşimi
  Dr. Nigâr Nagıyeva
  30 TL
 • Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları
  Dr. Serdal Işıktaş
  32,50 TL
 • Bilgi ve Belge Merkezleri Çalışanlarının İş Ortamından Kaynaklanan Sağlık Şikayetleri ve Risk Faktörleri
  Güssün Güneş
  39,50 TL
 • Bilgi ve Belge Yönetimi Kuramsal Yaklaşımlar
  Bülent Yılmaz, Turgay Baş, Semanur Öztemiz, Meltem Dişli
  40 TL
 • Yeni Belgeler Işığında Vazgeçilmeyen Topraklar Mîsâk-ı Millî II
  Enes Demir
  45 TL