1990’dan Günümüze Türkiye ve Azerbaycan Edebiyatlarının Karşılıklı Etkileşimi
Yazar: Dr. Nigâr Nagıyeva
Bir ülkenin edebiyatının gelişimi, sosyal ve siyasî gelişmelerle yakından ilgilidir. İki ülke arasında sosyal ve siyasî ilişkilerin gelişmesi edebiyat alanındaki ilişkileri de etkiler. Sovyetler Birliği’nin dağılması sürecinin hızlandığı 1990 yılından itibaren Türkiye ve Azerbaycan arasındaki yakınlaşma sonucunda her iki ülkenin edebiyatları arasındaki ilişkiler gelişti ve ilişkilerin gelişimi edebî etkileşime neden oldu. Bu yüzden çalışmamızda, 1990 yılından itibaren Türkiye ve Azerbaycan Edebiyatları arasındaki ilişkileri ele aldık. İki ülke edebiyatlarının karşılıklı etkileşimini tarihsel süreç içerisinde incelediğimiz çalışmada Türkiye’de Azerbaycan edebiyatı ile ilgili ve Azerbaycan’da Türkiye edebiyatı ile ilgili yayınlanan tüm önemli eserleri, bilimsel çalışmaları ve makaleleri kaynak olarak toplamayı hedefledik. Bu eserler dikkate alınarak edebiyatlar arasındaki etkileşimi ortaya çıkarmaya çalıştık. Türkiye’de Azerbaycan edebiyatı ile ilgili yapılan yüksek lisans ve doktora te
ISBN : 9786052015377
Yayınevi : İstanbul
Editor : Hatice Bahtiyar
Konu : Edebiyat
Basım Tarihi : 2017
Sayfa Sayısı : 325
Liste Fiyatı : 30 TL