Yerel Yönetimler ve Kütüphane Hizmetleri: İstanbul’da Belediye Kütüphaneleri
Yazar: Ümit Konya
Bu kitap, belediye kütüphaneleri kavramı, amaçları ve işlevlerini incelemek amacını gütmektedir. Yan amaçları ise; ülkemizin en büyük metropolü olan İstanbul’da belediye kütüphanelerinin verdikleri hizmetleri araştırmak niteliksel ve niceliksel olarak durumları hakkında bilgi vermektir. Ülkelerin kültür ve sosyal yaşamlarının gelişmesi ve sürdürülebilir olmasında önemli bir yere sahip olan, her türden bilgi taşıyıcısının kullanıcı ile buluştuğu en önemli merkezlerden biri kütüphanelerdir. Bilgi teknolojilerinin hızla format değiştirmesi kütüphaneleri ve kütüphanecileri bu değişime ayak uydurma konusunda geçmişe göre günümüzde daha dinamik hale getirmiştir. Gerek fiziksel ortam – depolama, koruma, yararlandırma ortamı – gerekse kütüphane hizmetlerinde –yararlandırma, ILL, danışma- ortaya çıkan yeni bilgi gereksinimleri kütüphaneciler için sürdürülebilir bir gelişme ortamı meydana getirmiştir. Günümüzde kullanıcı gereksinimleri tahmin edilmesi zor bir düzeye ulaşmıştır. Kütüphanelerin v
ISBN : 9786052015636
Yayınevi : İstanbul
Editor : Hatice Bahtiyar
Konu : Bilgi ve Belge Yönetimi
Basım Tarihi : Ekim 2017
Sayfa Sayısı : 102
Liste Fiyatı : 15 TL