Dijital Kültür Ortamında Bilgi Hizmetleri ve Kütüphaneciler
Yazar: Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek
Kültür olgusu, tarih boyunca önce sözle sonra yazıyla varlık bulmuşken, günümüzde içinde hem söz (ses), hem yazı, hem görüntü, hem de başka unsurları barındıran bambaşka bir alana, dijital ortama taşınmıştır. Bugün, yaşayışımız, düşünüşümüz, eylemlerimiz, kısaca yaşam tarzımız, bilgi teknolojilerinin etkisiyle şekillenmekte ve dijital kültür olarak ifade ettiğimiz kavramı oluşturmaktadır. Dijital kültür toplumun bütün katmanlarını ve birçok meslek kolunu etkilemiş, sosyal ve ekonomik hayatta büyük değişim ve dönüşüm süreçleri başlatmıştır. Bu süreçler, geleneksel kütüphanecilik hizmetlerinin günümüz bilgi arama davranışlarına hitap edebilirliğinin yeniden değerlendirilmesini gerektirmektedir. Dijital dünyaya sonradan adapte olmuş insanların ihtiyaçlarına cevap vermekte bile zaman zaman zorlanan bilgi ve belge merkezlerinin, dijital çağda doğmuş büyümüş nesiller için yeni sistem ve hizmetler geliştirmesi gereği ortadadır. Bu bağlamda, bilgi hizmeti veren personelin dijital çağ insanı i
ISBN : 9786052015766
Yayınevi : İstanbul
Editor : Hatice Bahtiyar
Konu : Bilgi Teknolojileri
Basım Tarihi : Ekim 2017
Sayfa Sayısı : 267
Liste Fiyatı : 28 TL