Örgütsel İletişim
Yazar: Prof. Dr. Aysel Aziz, Prof. Dr. Ülkü Dicle
Günümüzde iletişim pek çok konunun kapsamı içerisinde bulunmakta, neredeyse pek çok konunun açıklanmasında iletişim olgu ve süreci anahtar öğe rolünü oynamaktadır. Toplumsal yapının dinamiklerinden olan kurum ve kuruluşların işleyişinde de iletişimin yeri ve önemi yadsınamaz. Bu çalışmanın amacı da, bir yönetim aracı olarak örgütsel iletişimin anlam ve niteliklerini açıklığa kavuşturmak; her türlü örgütün yapısında iletişim olgusunu irdelemektir. Bu açıdan kitapta, iletişimin yönetimin etkinliğinde oynadığı rol ve öneme değinerek aşağıdaki konular ele alınmaktadır:

• Örgütsel iletişim; amaçları, öğeleri ve nitelikleri; zaman içinde nasıl gelişme gösterdiği

• Örgütsel iletişim örgüt ve yönetim bilimi için ne gibi bir anlam ve önem taşıdığı

• Kurum ve kuruluş yöneticilerinin örgüt içinde ve dışında iletişimden etkili olarak nasıl yararlandığı;

• Örgütün hedef kitle ve tüm paydaşlarla olan ilişkilerinde; iletişim kanallarının daha etkili nasıl kullanıldığı
ISBN : 9786052015728
Yayınevi : İstanbul
Editor : Hatice Bahtiyar
Konu : İletişim
Basım Tarihi : Ekim 2017
Sayfa Sayısı : 223
Liste Fiyatı : 26 TL