AB Tarım Politikaları Açısından Türk Tarımında Katılımcı Bir Model Önerisi: Tigem Örneği
Yazar: Haydar Albayrak
AB Tarım Politikaları Açısından Türk Tarımında Katılımcı Bir Model Önerisi: TİGEM Örneği, İnönü Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı’nda hazırlanan Doktora Tezinden doğmuş bir kitaptır. Cumhuriyet dönemi tarım politikaları ile AB tarım politikalarının karşılaştırmalı olarak ele alındığı çalışmada, Türk tarımına yönelik katılımcı bir model önerisinde bulunulmuştur. Bu önerimizde bulunurken “teşhis tedavinin yarısıdır” sözünü kendimize ilke edinerek öncelik olarak sorunun doğru tespitine çalışılmıştır. Sorunlar bütün yönleri ile ortaya konduktan sonra uygulanabilir çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır.
Gerek sorunların tespitinde ve gerekse çözüm önerilerinde iki temel gösterge esas alınmıştır. Birincisi uygulandığı dönemde tarımsal üretimde Türkiye’nin kendi kendine yeterliğini sağlamış olan, ancak günümüzde terk edilmiş politikalar, ikincisi ise başarısı hemen herkesçe kabul edilen AB Ortak Tarım Politikası’dır. Bu iki gösterge referans alınarak gene
ISBN : 9786052137048
Yayınevi : İstanbul
Editor : Hatice Bahtiyar
Konu : Tarım - Ekonomi
Basım Tarihi : Aralık 2017
Sayfa Sayısı : 485
Liste Fiyatı : 40 TL