Şair Nâbî’den Öğütler (Hayriyye Üzerine Bir Değerlendirme)
Yazar: Nurullah Aydeniz
Kültür ve edebiyat tarihimizin önemli simalarından olan Nâbî, hayatının büyük bölümünü Osmanlının en çalkantılı dönemi olan 17. yüzyılda yaşamıştır. Bu yüzyıl birçok padişahın ve sadrazamın azledildiği, iktidar mücadelelerinin çetin geçtiği ve makam uğruna çeşitli entrikaların işe koşulduğu zor ve karmaşık bir asırdır. Bu dönemin tanığı olarak Nâbî, kendisini himaye eden ve sarayın da damadı olan Musahip Mustafa Paşa vesilesiyle devlet erkânı ile tanışma fırsatı bulmuş, yönetimi ve yönetimde olup bitenleri yakından gözleme ve anlama imkânı elde etmiştir. Diğer taraftan ilme ve edebiyata düşkün biri olarak İstanbul gibi payitahtın merkezinde bulunmanın vermiş olduğu imkânı değerlendirerek ilmi çevrelerden de olabildiğince istifade etmiştir. Uzun yıllar İstanbul’da yaşadıktan sonra hamisi Musahip Mustafa Paşa’nın vefat etmesi ve IV. Mehmet’in azledilmesi ile İstanbul’u terk ederek Halep’e yerleşmiştir. Orada yaklaşık çeyrek asır kalan Şair, bu vesileyle taşrayı da tecrübe etme imkânı bu
ISBN : 9786052137130
Yayınevi : İstanbul
Editor : Hatice Bahtiyar
Konu : Edebiyat - Biyografi
Basım Tarihi : Ocak 2018
Sayfa Sayısı : 170
Liste Fiyatı : 20 TL