Sağlık Sisteminde Cevap Verilebilirlik
Yazar: Betül Akalın
Sağlık sistemlerinde cevap verilebilirlik, bireyin sağlık hakkına dayanan meşru beklentilerini ve sağlık sisteminin ne ölçüde karşıladığını inceler. Sağlık sisteminin performans değerlendirmesinde kullanılan; sağlık göstergelerindeki düzelmeler, parasal kaynakların hakkaniyetli dağılımı ve cevap verebilirlik göstergeleri arasında bilimsel olarak en az çalışma yapılan konu cevap verebilirlik olmuştur. Bu kitapta cevap verebilirlik konusu 8 boyutuyla ele alınmış, ulusal ve uluslararası cevap verebilirlik çalışmalarına yer verilmiştir.
ISBN : 9786052015919
Yayınevi : İstanbul
Editor : Hatice Bahtiyar
Konu : Sağlık
Basım Tarihi : Nisan 2018
Liste Fiyatı : 10 TL