Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Eğitim (1876-1923)
Yazar: Alev Duran
Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e eğitim konusunun incelendiği bu çalışmada, II. Abdülhamid Devri’nden 1923’e kadarki dönemde eğitim kurumları ve eğitim sistemindeki değişim ve gelişim gözler önüne serilmeye çalışılmıştır. Tanzimat Devri eğitim alanında kanunların yapıldığı, ilk mekteplerin ve eğitim öğretim kurumlarının açıldığı bir dönem olmuş, ardından gelen II. Abdülhamid Devri bu kanunların uygulamaya konulduğu, merkez ve taşrada yeni kurumlar açılarak eğitimin ülke geneline yayılmaya çalışıldığı, öğretmen yetiştirme ve yüksek öğretim alanında yeni adımların atıldığı bir dönem olmuştur. II. Abdülhamid Devri boyunca eğitim alanında kaydedilen gelişmeler ve eğitim yapılarının sayılarının artışına bakarak, modern eğitimin temelleri bu dönemde atılmıştır denilebilir. Otuz üç yıllık Abdülhamid döneminde 1876 yılında 250 olan rüşdiye 600’e, 5 idadi 104’e, 200 olan iptidaiye yaklaşık 9000’e, 1 Darülmuallimin ise 32’ye yükselmiştir. Bunun dışında 10.000 kadar eski usul sıbyan mektebi ıslah edi
ISBN : 9786052137406
Yayınevi : İstanbul
Editor : Hatice Bahtiyar
Konu : Tarih
Basım Tarihi : Nisan 2018
Sayfa Sayısı : 106
Liste Fiyatı : 12 TL