Felsefi Düşüncenin İslâm Dünyasındaki Yansımaları
Yazar: Nurhayat Çalışkan Akçetin
Geçmiş ve gelecek birbiriyle bağlantı kurularak ele alınmalıdır. Günümüzde yaşadığımız en büyük sıkıntılardan biri geçmişimize yabancı olmamızdır. Oysa toplumlar sadece kendi dinamikleriyle var olabilirler. Bizim kültürümüzün bir eseri olan İslâm felsefesi, yaklaşık olarak sekizinci yüzyılda başlayan Antik Yunan eserlerinin çeviri faaliyetleriyle başlamıştır. Bu faaliyetler sonucunda özellikle Yunan kültürü ve felsefesiyle tanışan İslâm filozofları, onlardan aldıkları mirası kendi kültürleriyle uzlaştırma yoluna gitmişlerdir. Bu doğrultuda temelde vahiy ve akıl uzlaştırması yönünde çaba harcamışlardır. Kimi zaman dinden, kimi zaman felsefeden yana tavır aldıklarını gördüğümüz bu filozoflar için ne felsefe ne de bilim küçümsenemez. Fakat bilim ve felsefe adına din de etkisizleştirilemez. İnsan tabiatı bunların birleşimidir. Hayat bizi buna zorlamaktadır. Kimi maddî açıdan bizi rahatlatırken kimi de manevi açıdan rahatlatır. İnsanın hayat gayesi olan mutluluk, felsefe, bilim ve din ışığ
ISBN : 9786052137703
Yayınevi : İstanbul
Editor : Hatice Bahtiyar
Konu : Felsefe
Basım Tarihi : Mayıs 2018
Sayfa Sayısı : 210
Liste Fiyatı : 25 TL