Hiperkitap; akademisyenler, bilim insanları, öğrenciler ve meraklıların akademik bilgiye hızlı ve kola erişimini gerçekleştirmek amacıyla, Hiperlink tarafından tasarlanmış elektronik kitap veritabanıdır ve "Türkiye'nin İlk Online Kütüphanesi"dir.


E-kitaplar iPad'lere ve telefonlara ödünç alınabilmektedir.
Jaypee Digital sağlık bilimi öğrencileri ve profesyoneller için kapsamlı ve bütünleşmiş bir platformdur. Bu platform öğrenciler için geniş kapsamlı bir içerik sunar ve anlaşılır sunumlarla karmaşık konuların öğrenilmesini sağlar.
Mühendislik E-Platformu


Mühendislik ile ilgili 19 ana konu başlığını ve sonradan eklenen 16 konu başlığını kapsar.
İnteraktif yapıya sahiptir.